Felnőttképzési tájékoztató

Hatályos: 2021. január 1.

Online vezetéstámogató programom a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) hatálya alá tartozó képzésnek minősül, mely a felnőttképzési államigazgatási szervnél történő bejelentés alapján végezhető. A workshopokon való részvétel ezzel összefüggésben adatszolgáltatási kötelezettséggel jár. Egy-egy program lezárulta után a résztvevők adatai rögzítésre kerülnek a felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett adatszolgáltatási rendszerben. Érdemes tudni, hogy a résztvevők által megadott e-mailcímre az állami hatóság a képzést követő 30 napon belül elégedettségi kérdőívet kézbesít, melynek kitöltése – természetesen – önkéntes, az ezáltal anonim módon hozzám visszaérkező visszajelzések azonban segíthetik a program további fejlesztését.
E felnőttképzéshez kötött, online vezetéstámogató program résztvevői által megadott adatok kezelése teljes mértékben elkülönül a honlap felületén kapcsolattartás vagy számlázás céljára megadott adatok kezelésétől, amelyről a honlap adatkezelési tájékoztatójában írok.

A felnőttképzési államigazgatási szerv által működtetett felnőttképzési adatszolgáltatási rendszer (ahol a felnőttképzők nyilvántartása is megtalálható) itt érhető el.

A felnőttképzéssel összefüggő adatkezelés szabályai

Felnőttképző: Müller Csaba egyéni vállalkozó (székhely: 1108 Budapest, Gergely u. 128/C., adószám: 69182358-1-42, nyilvántartási szám: 52817625)
Felnőttképző nyilvántartási száma: B/2020/002247
Az Fktv. 21. §-a alapján a felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében kezeli  a képzésben résztvevő személy 

  • természetes személyazonosító adatait (viselt név, születési név, születési hely, születési idő, anyja leánykori neve),
  • elektronikus levelezési címét és
  • legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát.

A felnőttképző a képzésben részt vevő személyt az (adatszolgáltatási rendszer által generált) oktatási azonosító száma alapján tartja nyilván, és a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan adatot szolgáltat.

A képzéshez kapcsolódóan a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján – személyazonosításra alkalmatlan módon – biztosítani kell a képzésben részt vevő személy részére a képzéssel kapcsolatos elégedettségének felmérése céljából kérdőív önkéntes kitöltését, legkésőbb a képzés befejezésének időpontját követő harmincadik napig. Ennek a képzési hatóság a résztvevők e-mailcíme útján tesz eleget.

Az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Az Fktv. 21. § (1) bekezdés szerinti adatokat államháztartási vagy európai uniós források igénybevételének és felhasználásának ellenőrzése céljából az e támogatásokat ellenőrző szervek számára továbbítani kell. (Tekintettel arra, hogy fenti program megszervezéséhez támogatást központi forrásból nem igénylek, ilyen típusú adatszolgáltatásra nem kerülhet sor.)

A felnőttképző az Fktv. 21. § (1) bekezdésben meghatározott személyes adatot a (a jelentkezéssel, mint ráutaló magatartással létrejött) felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

A felnőttképző felnőttképzési tevékenységéről az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program szerint statisztikai célú adatszolgáltatásra kötelezett, amelyet a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere útján teljesít.