Szakmai tapasztalat

15+ év vezetői, 6+ év coaching, 5+ év teamcoaching tapasztalat

Normafa Gondozási Központ
2004-2007

Szakmai pályám mozgáskorlátozott emberek személyközpontú támogatásával indult 1998-ban, innen kerültem 2004-ben az idősellátásba, ahol intézményvezetőként három szolgáltatás megszervezéséért, egy új szolgáltatás bevezetéséért, és 450 saját otthonában élő idős ember szociális ellátásáért feleltem. A munkaerő megtartása mellett fókuszba állítottam az egyéni motiváció előmozdítását, és az ügyfélút modernizálását.

Hegyvidéki Önkormányzat
2007-2018

2007-ben vezetői sikereimre tekintettel felkértek az intézményt fenntartó önkormányzat szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi feladatokat ellátó irodájának vezetésére, ahol ekkor már 220 (az ágazatban dolgozó) munkatárs és közel 50 szerződéses partner munkáját fogtam össze. Tapasztalataimat ekkor ügyfélszolgálati területen, a hatékony szerződések kialakításában, valamint több száz fős rendezvények lebonyolításában bővítettem . Fontos szerepem volt a visszamérhető teljesítményértékelési rendszer, és a rugalmas munkaidő hivatali szintű kialakításában.

Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza
2018-2020

Vezetői karrierútam végén egy 70 ellátottat befogadó idősotthon irányítását vállatam el. Ideiglenes (és sikeres) megbízatásom során feladatom volt a munkavállalói körben kialakult konfliktushelyzet (krízis) kezelése, a drasztikus munkaerő-elvándorlás megállítása, a szervezeti kultúra újrateremtése, az intézményen belüli együttműködés kialakítása, valamint az intézmény hitelének visszaállítása.

Freelancer coach, teamcoach
2017-

Vezetői fejlődésem részeként 2017-től kezdtem coachinggal foglalkozni. Ekkortól építem ki life és business coach ügyfélkörömet, jellemzően karrier utakat, valamint vezetőket támogatva, utóbbiakat eszközkészletük és vezetői hatásuk hatékonyabbá tételében. Miközben a teamcoaching eszköztárral saját csoportjaimmal való munkámat is eredményesebbé tudtam tenni, elkezdtem külsős csapatok fejlesztésével is foglalkozni, így már belelátva KKV-k életében is. Emellett a 18 év alatti korosztály körében elkezdtem rendszeresen teamcoaching foglakozásokat tartani a kommunikáció, a vitakultúra, valamint pályaválasztás témakörében. Hiszek a változásban, és abban, hogy az emberek rejtett erőforrásai felszínre hozhatóak.